Vòng Quay Code Súng

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
nhanqua*** Nhận được Code Ak47 Hỏa Kỳ Lân 1623914540
nhanqua*** Nhận được Code Ak47 Tình Yêu 1623914523
baopham*** Nhận được Code Ak47 Hỏa Kỳ Lân 1623157386
baopham*** Nhận được Code Ak47 Tình Yêu 1623157372
baopham*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 1623157359
baopham*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 1623157346
huu-nha*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 1623048618
huu-nha*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 1623048509
huu-nha*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 1623048493
bao*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 1622899225
bao*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 1622899212
bao*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 1622899191
kiet12*** Nhận được Code Ak47 Tình Yêu 1622685518
em-ngoc*** Nhận được Code Ak47 Tình Yêu 1621910343
em-ngoc*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 1621910330
em-ngoc*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 1621910310
ba-ngoc*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 1621767744
ba-ngoc*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 1621767730
bao-123*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 1621155474
bao-123*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 1621155460
bao-123*** Nhận được Code Ak47 Hỏa Kỳ Lân 1621155443
bao-123*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 1621155427
diep*** Nhận được Code Scar Titan 1619251247
xuxuduj*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 1618296873
vantvvv*** Nhận được Code XM8 Cá Mập Vàng 1618292345
khanhok*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 1617961802
hoangan*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 1615648833
shopkim*** Nhận được Code Ak47 Hỏa Kỳ Lân 1615647515
kinhdie*** Nhận được Code Ak47 Giác Đấu 1615646823
tanphuo*** Nhận được Code Mp40 Sấm Sét 1615646687
ntpntp3*** Nhận được Code Ak47 Tình Yêu 1615561377
ntpntp4*** Nhận được Code Ak47 Hỏa Kỳ Lân 1615561268
ntpntp7*** Nhận được Code Ak47 Tình Yêu 1615560995
ntpntp6*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 1615560843
ntpntp5*** Nhận được Code Thêm 30% Trúng 1615560680
linhyeu*** Nhận được Code M1014 Địa Ngục 1615560478