Vòng Quay Bị Lỗi Quay Ra 9000 Kim Cương

Chú ý : 17k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
nicknam*** Nhận được 9999 Kim Cương 1655788614
aloalo1*** Nhận được 9999 Kim Cương 1653542281
manh12*** Nhận được 4500 Kim Cương 1651229586
thichth*** Nhận được 9000 Kim Cương 1648362653
phuonga*** Nhận được 3000 Kim Cương 1647082118
phuonga*** Nhận được 9000 Kim Cương 1647082098
2562521*** Nhận được 0 Kim Cương 1645667289
super2k*** Nhận được 9000 Kim Cương 1643267723
super2k*** Nhận được 9999 Kim Cương 1643267709
super2k*** Nhận được 0 Kim Cương 1643267613
super2k*** Nhận được 4500 Kim Cương 1643267458
gahung*** Nhận được 0 Kim Cương 1642865901
gahung*** Nhận được 9000 Kim Cương 1642865594
rindouh*** Nhận được 4500 Kim Cương 1642513805
rindouh*** Nhận được 9000 Kim Cương 1642513734
rindouh*** Nhận được 4500 Kim Cương 1642513627
tranhun*** Nhận được 9000 Kim Cương 1642340708
tranhun*** Nhận được 0 Kim Cương 1642340708
tranhun*** Nhận được 3000 Kim Cương 1642340029
tranhun*** Nhận được 0 Kim Cương 1642340014
quangk8*** Nhận được 9999 Kim Cương 1642169735
ngu-ne-*** Nhận được 4500 Kim Cương 1640603387
hevdaba*** Nhận được 3000 Kim Cương 1640434593
linhff*** Nhận được 0 Kim Cương 1640168729
tretnon*** Nhận được 15000 Kim Cương 1639985035
nguyenp*** Nhận được 9000 Kim Cương 1639974845
nguyenp*** Nhận được 9000 Kim Cương 1639974829
an-ngu-*** Nhận được 9999 Kim Cương 1638250391
an-ngu-*** Nhận được 15000 Kim Cương 1638250055
juyllie*** Nhận được 0 Kim Cương 1637650157
juyllie*** Nhận được 15000 Kim Cương 1637650137
vinhmc2*** Nhận được 4500 Kim Cương 1637554225
quockha*** Nhận được 9000 Kim Cương 1637069019
nguyen-*** Nhận được 9000 Kim Cương 1636689590
nguyen-*** Nhận được 9000 Kim Cương 1636689572
0834995*** Nhận được 4500 Kim Cương 1635994456
0834995*** Nhận được 4500 Kim Cương 1635994430
htbduy2*** Nhận được 9000 Kim Cương 1635808311
0395364*** Nhận được 15000 Kim Cương 1633871670
trandun*** Nhận được 4500 Kim Cương 1633611953
loinew0*** Nhận được 3000 Kim Cương 1633221434
abcde*** Nhận được 15000 Kim Cương 1629168962
abcde*** Nhận được 9000 Kim Cương 1629168942
maitran*** Nhận được 9000 Kim Cương 1628681003
tran-va*** Nhận được 9000 Kim Cương 1626838595
tuananh*** Nhận được 3000 Kim Cương 1626746673
2208200*** Nhận được 9000 Kim Cương 1626717611
idol-ba*** Nhận được 9000 Kim Cương 1626404274
phat190*** Nhận được 15000 Kim Cương 1625796074
cam-doa*** Nhận được 3000 Kim Cương 1625725225