Vòng Quay Code FREEFIRE 23K(100% Trúng)

Chú ý : 23k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
minhlie*** Nhận được 120 Kim Cương 1634371313
truongs*** Nhận được 400 Kim Cương 1628235176
baopham*** Nhận được 300 Kim Cương 1623158876
baopham*** Nhận được 0 Kim Cương 1623158863
baopham*** Nhận được 40 Kim Cương 1623157266
baopham*** Nhận được 40 Kim Cương 1623157253
huu-nha*** Nhận được 25 Kim Cương 1623050572
huu-nha*** Nhận được 250 Kim Cương 1623050559
huu-nha*** Nhận được 80 Kim Cương 1623050546
huu-nha*** Nhận được 400 Kim Cương 1623048406
bao*** Nhận được 300 Kim Cương 1622899483
bao*** Nhận được 250 Kim Cương 1622899470
thao-ng*** Nhận được 300 Kim Cương 1622874528
thao-ng*** Nhận được 120 Kim Cương 1622874512
thao-ng*** Nhận được 400 Kim Cương 1622874496
anh-or*** Nhận được 250 Kim Cương 1622602661
anh-or*** Nhận được 0 Kim Cương 1622602647
ba-ngoc*** Nhận được 300 Kim Cương 1621769593
ba-ngoc*** Nhận được 250 Kim Cương 1621769579
ba-ngoc*** Nhận được 40 Kim Cương 1621769566
xjdj-di*** Nhận được 250 Kim Cương 1621162320
xjdj-di*** Nhận được 300 Kim Cương 1621162306
xjdj-di*** Nhận được 250 Kim Cương 1621162019
xjdj-di*** Nhận được 400 Kim Cương 1621161999
bao-123*** Nhận được 250 Kim Cương 1621155526
bao-123*** Nhận được 120 Kim Cương 1621155512
bao*** Nhận được 0 Kim Cương 1621124729
xuxuduj*** Nhận được 400 Kim Cương 1618305803
xuxuduj*** Nhận được 120 Kim Cương 1618305791
xuxuduj*** Nhận được 400 Kim Cương 1618295140
xuxuduj*** Nhận được 40 Kim Cương 1618295103
xuxuduj*** Nhận được 40 Kim Cương 1618295090
wowwy*** Nhận được 30 Kim Cương 1616743554
tuhoccc*** Nhận được 10 Kim Cương 1616743540
hoangan*** Nhận được 400 Kim Cương 1615648818
shopkim*** Nhận được 25 Kim Cương 1615647504
kinhdie*** Nhận được 900 Kim Cương 1615646809
tanphuo*** Nhận được 400 Kim Cương 1615646673
ntpntp3*** Nhận được 250 Kim Cương 1615561366
ntpntp4*** Nhận được 400 Kim Cương 1615561258
ntpntp7*** Nhận được 25 Kim Cương 1615560983
ntpntp6*** Nhận được 250 Kim Cương 1615560833
ntpntp5*** Nhận được 25 Kim Cương 1615560629
linhyeu*** Nhận được 400 Kim Cương 1615560391
tinhhin*** Nhận được 25 Kim Cương 1615559406
khongch*** Nhận được 250 Kim Cương 1615559392