Vòng quay free fire miễn phí

Chú ý : 5k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
t2k000*** Nhận được 35 Kim Cương 1660454840
quynh-c*** Nhận được 35 Kim Cương 1660450374
242543*** Nhận được 75 Kim Cương 1660446529
anhhuy1*** Nhận được 35 Kim Cương 1660420782
huyminh*** Nhận được 35 Kim Cương 1660420653
2197277*** Nhận được 75 Kim Cương 1660411001
tugn250*** Nhận được 35 Kim Cương 1660406309
kiet-y*** Nhận được 35 Kim Cương 1660404726
y-kiet*** Nhận được 2 Kim Cương 1660404662
hannek*** Nhận được 35 Kim Cương 1660404591
kiet-ki*** Nhận được 2 Kim Cương 1660404501
truong-*** Nhận được 75 Kim Cương 1660403289
kn24816*** Nhận được 35 Kim Cương 1660401148
kcuytin*** Nhận được 35 Kim Cương 1660389489
1234567*** Nhận được 35 Kim Cương 1660387829
tac888*** Nhận được 2 Kim Cương 1660387582
nhu777*** Nhận được 35 Kim Cương 1660387021
hdhdhdu*** Nhận được 75 Kim Cương 1660385495
metora*** Nhận được 35 Kim Cương 1660385452
thanhtz*** Nhận được 35 Kim Cương 1660385405
thanhtz*** Nhận được 75 Kim Cương 1660385359
matmer*** Nhận được 2 Kim Cương 1660385286
thaygo*** Nhận được 35 Kim Cương 1660385220
jeeryy*** Nhận được 75 Kim Cương 1660385172
liendoi*** Nhận được 35 Kim Cương 1660385134
huynh-p*** Nhận được 75 Kim Cương 1660385044
bu-liem*** Nhận được 2 Kim Cương 1660384973
huynh-g*** Nhận được 35 Kim Cương 1660384882
bunpise*** Nhận được 35 Kim Cương 1660384776
long-kk*** Nhận được 75 Kim Cương 1660383819
namvoff*** Nhận được 35 Kim Cương 1660380637
0364361*** Nhận được 75 Kim Cương 1660366129
jdhxxhd*** Nhận được 75 Kim Cương 1660365871
dhdhdd*** Nhận được 35 Kim Cương 1660365786
8fifigo*** Nhận được 35 Kim Cương 1660365691
0397461*** Nhận được 2 Kim Cương 1660365681
tudyhdj*** Nhận được 75 Kim Cương 1660365620
hsihfu*** Nhận được 75 Kim Cương 1660365558
sansdfg*** Nhận được 35 Kim Cương 1660365476
0348011*** Nhận được 35 Kim Cương 1660365463
gfiusvf*** Nhận được 35 Kim Cương 1660365428
quoc-th*** Nhận được 35 Kim Cương 1660365324
2508201*** Nhận được 75 Kim Cương 1660362410
namdzcu*** Nhận được 35 Kim Cương 1660361335
ywonmlo*** Nhận được 2 Kim Cương 1660360014
bien-di*** Nhận được 75 Kim Cương 1660360005
duyyeu*** Nhận được 75 Kim Cương 1660357628
vydnt83*** Nhận được 35 Kim Cương 1660357223
vanmay*** Nhận được 35 Kim Cương 1660350678
em-yeu*** Nhận được 75 Kim Cương 1660322066