Vòng quay free fire miễn phí

Chú ý : 5k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
maimai*** Nhận được 75 Kim Cương 1653400427
chim-to*** Nhận được 75 Kim Cương 1653381996
phong-s*** Nhận được 75 Kim Cương 1653378920
vggdfft*** Nhận được 35 Kim Cương 1653368719
ffhghfg*** Nhận được 2 Kim Cương 1653368663
sammycu*** Nhận được 35 Kim Cương 1653367316
vggvvgg*** Nhận được 35 Kim Cương 1653364185
gggcggg*** Nhận được 35 Kim Cương 1653364136
bgthyyb*** Nhận được 75 Kim Cương 1653364033
ygffbdn*** Nhận được 2 Kim Cương 1653363962
ugfbfbb*** Nhận được 35 Kim Cương 1653363860
hao9999*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363772
phamdun*** Nhận được 2 Kim Cương 1653363721
ttttitg*** Nhận được 2 Kim Cương 1653363630
dung201*** Nhận được 2 Kim Cương 1653363568
fffnrnf*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363557
0985546*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363475
mntktny*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363447
bbthtgh*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363388
hxbdbd-*** Nhận được 2 Kim Cương 1653363316
dung201*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363310
tjttnty*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363238
bfgbggg*** Nhận được 75 Kim Cương 1653363176
fttjtjt*** Nhận được 35 Kim Cương 1653363090
gfnfnfn*** Nhận được 35 Kim Cương 1653363021
ehhrjrh*** Nhận được 2 Kim Cương 1653362960
aetse59*** Nhận được 35 Kim Cương 1653362844
frjr77j*** Nhận được 2 Kim Cương 1653362565
ehrhjrk*** Nhận được 2 Kim Cương 1653362486
fhtjti5*** Nhận được 35 Kim Cương 1653362436
ffhgfhg*** Nhận được 75 Kim Cương 1653362391
fffbfhf*** Nhận được 2 Kim Cương 1653362335
ghfvffu*** Nhận được 75 Kim Cương 1653362278
ffgfhdi*** Nhận được 35 Kim Cương 1653362025
ygjfjdj*** Nhận được 35 Kim Cương 1653361968
rdhrhrj*** Nhận được 35 Kim Cương 1653361915
nghia19*** Nhận được 35 Kim Cương 1653303868
thanhtu*** Nhận được 35 Kim Cương 1653297681
ydbbbhi*** Nhận được 75 Kim Cương 1653292211
gdgdgdj*** Nhận được 35 Kim Cương 1653280722
7ytr7yf*** Nhận được 75 Kim Cương 1653280647
jrjdjrh*** Nhận được 2 Kim Cương 1653280339
hehehrg*** Nhận được 555 Kim Cương 1653279811
y888888*** Nhận được 35 Kim Cương 1653279720
h999o99*** Nhận được 35 Kim Cương 1653279427
ni99999*** Nhận được 75 Kim Cương 1653279367
u88888*** Nhận được 75 Kim Cương 1653279281
la66666*** Nhận được 35 Kim Cương 1653279234
hu88888*** Nhận được 2 Kim Cương 1653279167
hao9999*** Nhận được 75 Kim Cương 1653279113