Vòng Quay Siêu Khủng 25K

Chú ý : 25k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
linhff*** Nhận được 9999 Kim Cương 1640168798
linhff*** Nhận được 0 Kim Cương 1640168796
huu-nha*** Nhận được 80 Kim Cương 1623050211
huu-nha*** Nhận được 15999 Kim Cương 1623050197
huu-nha*** Nhận được 3000 Kim Cương 1623050183
hoangcu*** Nhận được 15999 Kim Cương 1622982666
hoangcu*** Nhận được 0 Kim Cương 1622982653
hoangcu*** Nhận được 80 Kim Cương 1622982640
hoangcu*** Nhận được 0 Kim Cương 1622982626
hoangcu*** Nhận được 80 Kim Cương 1622982611
hoangcu*** Nhận được 80 Kim Cương 1622982597
hoangcu*** Nhận được 0 Kim Cương 1622982581
hoangcu*** Nhận được 4500 Kim Cương 1622982565
hoangcu*** Nhận được 1000 Kim Cương 1622982551
hoangcu*** Nhận được 1000 Kim Cương 1622982537
hoangcu*** Nhận được 1000 Kim Cương 1622958633
thao-ng*** Nhận được 1000 Kim Cương 1622874558
thao-ng*** Nhận được 15999 Kim Cương 1622873765
phung-s*** Nhận được 0 Kim Cương 1622510752
khangda*** Nhận được 9999 Kim Cương 1622083806
ba-ngoc*** Nhận được 0 Kim Cương 1621767511
ba-ngoc*** Nhận được 1000 Kim Cương 1621767022
ba-ngoc*** Nhận được 4500 Kim Cương 1621767009
vanminh*** Nhận được 3000 Kim Cương 1621742509
vanminh*** Nhận được 1000 Kim Cương 1621742496
vanminh*** Nhận được 80 Kim Cương 1621742483
vanminh*** Nhận được 0 Kim Cương 1621742468
vanminh*** Nhận được 4500 Kim Cương 1621742455
bao-123*** Nhận được 150 Kim Cương 1621263739
bao-123*** Nhận được 3000 Kim Cương 1621263724
bao*** Nhận được 9999 Kim Cương 1621124785
bao*** Nhận được 150 Kim Cương 1621124771
bao*** Nhận được 15999 Kim Cương 1621124758
taiadmi*** Nhận được 0 Kim Cương 1616162117
taiadmi*** Nhận được 0 Kim Cương 1616161641
minhphu*** Nhận được 900 Kim Cương 1615648820
shopkim*** Nhận được 80 Kim Cương 1615647506
kinhdie*** Nhận được 3000 Kim Cương 1615646811
tanphuo*** Nhận được 80 Kim Cương 1615646675
ntpntp3*** Nhận được 150 Kim Cương 1615561368
ntpntp4*** Nhận được 1000 Kim Cương 1615561259
ntpntp7*** Nhận được 1000 Kim Cương 1615560984
ntpntp6*** Nhận được 150 Kim Cương 1615560835
ntpntp5*** Nhận được 80 Kim Cương 1615560631
linhyeu*** Nhận được 3000 Kim Cương 1615560393
mayman*** Nhận được 3000 Kim Cương 1615559499