Vòng Quay Sinh Nhật Freefire Siêu rẻ 20K

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
hohien*** Nhận được 6000 Kim Cương 1654945149
gvtml_m*** Nhận được 0 Kim Cương 1647995189
gvtml_m*** Nhận được 0 Kim Cương 1647993565
gvtml_m*** Nhận được 3000 Kim Cương 1647993541
gvtml_m*** Nhận được 6000 Kim Cương 1647993488
du-ma-s*** Nhận được 6000 Kim Cương 1644227925
du-ma-s*** Nhận được 350 Kim Cương 1644227911
du-ma-s*** Nhận được 9999 Kim Cương 1644227884
du-ma-s*** Nhận được 0 Kim Cương 1644227870
du-ma-s*** Nhận được 9999 Kim Cương 1644227709
rindouh*** Nhận được 0 Kim Cương 1642513564
chithon*** Nhận được 3000 Kim Cương 1639626927
khaiyeu*** Nhận được 0 Kim Cương 1639062318